टूर किंमतः प्रत्येक टूर बेसिस प्रति व्यक्ती (रुपये मध्ये)

खाली दर उत्सव कालावधी दरम्यान (दुर्गा पूजा कालावधी, नवीन वर्ष आणि चिस्टमास कालावधी, राष्ट्रीय सुट्टी, रथयात्रा कालावधी, होळी कालावधी) वैध नाही.

प्रति व्यक्ती खर्च बजेट हॉटेल मानक हॉटेल डिलक्स हॉटेल लक्झरी हॉटेल
02 व्यक्ती 33,679.00 33,679.00 33,679.00 33,679.00
04 व्यक्ती 23,586.00 23,586.00 23,586.00 23,586.00
06 व्यक्ती 21,315.00 21,315.00 21,315.00 21,315.00
08 व्यक्ती 24,268.00 24,268.00 24,268.00 24,268.00
10 व्यक्ती 21,725.00 21,725.00 21,725.00 21,725.00
अतिरिक्त बेड 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00